ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ


Το πρόγραμμα Ψυχολογικής Στήριξης λειτουργεί από το 1996 με εξαιρετικά αποτελέσματα. Αρκετοί γονείς δέχτηκαν ψυχολογική στήριξη μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος για την καλύτερη διαχείριση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Επιπλέον, παρέχεται στήριξη στα άτομα που εξυπηρετούνται στα Κέντρα Ημέρας σε μια προσπάθεια να μην αναπτύξουν αρνητικές συμπεριφορές.

Η ψυχολογική στήριξη των ατόμων και των οικογενειών τους είναι πρώτιστο μέλημα του Συνδέσμου. Το πρόγραμμα αυτό παρέχεται δωρεάν σε όλα τα άτομα που εξυπηρετούνται στα Κέντρα Ημέρας, καθώς και σε όλα τα μέλη του Συνδέσμου.