Σκοποί του Συνδέσμου


1.Η προστασία και φροντίδα των παιδιών με ειδικές ανάγκες σωματικές και πνευματικές.

2.Η προώθηση και λύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και οι γονείς τους.

Μέλος του συνδέσμου Μπορεί να γίνει ο οποιοσδήποτε που έχει συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας του


Καταστατικό Συνδέσμου

Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντρέξετε στο καταστατικό του Συνδέσμου μας

Γίνετε μέλος τώρα

Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος του Συνδέσμου μας μπορείτε να βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο

Εισφορές

Αν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εισφορά στον Σύνδεσμο μας θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο