ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ


Tο πρόγραμμα θεραπευτικής παρέμβασης στεγάζεται στον ίδιο χώρο λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας Ενηλίκων «Το Σπίτι του Μάριου». Το πρόγραμμα λειτουργεί κατά τις απογευματινές ώρες. Η λειτουργία του στηρίζεται στη χορηγία του Υπουργείου Υγείας και του Ιδρύματος Ραδιομαραθώνιος.

Στο πρόγραμμα θεραπευτικής παρέμβασης προσφέρονται διαφόρων τύπων θεραπείες σε επιχορηγημένες τιμές για τα μέλη του Συνδέσμου. Συγκεκριμένα προσφέρεται λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική εκπαίδευση και φυσιοθεραπεία.