ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ


Στεγαζόταν στον ίδιο χώρο που λειτουργεί το Κέντρο Ημέρας Ενηλίκων «Παναγία Παντάνασσα». Λειτουργούσαν δυο ομάδες παιδιών των οποίων την εκπαίδευση ανέλαβαν δυο ειδικοί παιδαγωγοί με τη βοήθεια τριών παιδοκόμων, υπό την επίβλεψη Ψυχολόγου. Στο εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα συμμετείχαν και άλλοι ειδικοί μέσω της αγοράς υπηρεσιών. Υπήρχε δυνατότητα μεταφοράς τους από και προς το κέντρο ημέρας με λεωφορείο του Συνδέσμου. Το πρόγραμμα λειτουργούσε τις απογευματινές ώρες από τις 13.00 μέχρι τις 19.00 και το Σάββατο πρωινές ώρες, από τις 8.00 μέχρι τις 13.00.

Kύριος σκοπός του προγράμματος ήταν να προσφέρει σε παιδιά σχολικής ηλικίας μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Για το σκοπό αυτό οργανώνονταν προγράμματα εκπαίδευσης, αντιμετώπισης δύσκολων συμπεριφορών και ανεξαρτητοποίησης. Τα προγράμματα άπτονται του άξονα των πέντε κύριων τομέων εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα γινόταν σε ομαδική ή ατομική βάση αναλόγως αναγκών και δεν είχε στόχο να αντικαταστήσει, αλλά να συμπληρώσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κάθε παιδιού. Οι λειτουργίες του προγράμματος αυτού δυστυχώς αναστάληκαν τον Σεπτέμβριο του 2013. Ο Σύνδεσμος μπορεί να επαναλειτουργήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα εάν παραστεί ανάγκη.