Αίτηση Εγγραφής Μέλους


Στον Σύνδεσμο μας μπορεί να εγγραφεί ο οποιοσδήποτε επιθυμεί.
Το κόστος εγγραφής είναι €2 και η συνδρομή €15 ανά έτος.

Διαδικασία: Συμπληρώστε την απαραίτητη αίτηση εγγραφής μέλους που βρίσκεται πιο κάτω και αποστείλτε την στην διεύθυνση επικοινωνίας μας.

Αίτηση Εγγραφής Μέλους(Γονέα)

Η παρούσα αίτηση απευθύνεται σε γονείς παιδιών με εδικές ανάγκες που επιθυμούν να γίνουν μέλη του συνδέσμου μας

Κατεβάστε το αρχείο

Αίτηση Εγγραφής Μέλους

Η παρούσα αίτηση απευθύνεται σε άτομα που δεν είναι γονείς παιδιών με εδικές ανάγκες και επιθυμούν να γίνουν μέλη του συνδέσμου μας

Κατεβάστε το αρχείο